Skip to main content

Hoverboards

Hoverboards er kjempeartige leketøy!

Vi har sett dem overalt, og stadig flere rimelige alternativer dukker opp på markedet. Hoverboards er spennende nye leketøy som har tatt Norge med storm, helt siden de ble lovlige i 2014. Det har også gitt inspirasjon til gründere som har etablert nye og innovative løsninger som alternativ til hoverboard, og vi ser enheter som elektriske skateboard, enhjulinger og sparkesykler. Den nye mengden elektrifiserte leketøy på norske veier og gangfelt byr på en ny utfordring; sikkerhet. Det har vært hyppige diskusjoner i det offentlige om hvordan vi skal gjøre det med disse nye kjøretøyene. Regjeringen og politiet har som plikt å ivareta trafikksikkerheten og beskytte allmennhelsen, men regjeringen stemte til slutt frem at det ikke skal reguleres. Argumentet er at vi ikke trenger flere lover for å være vanskelige, og at folk må få lov til å bestemme noen ting selv. Vi må få lov til å leke, og det gleder vi oss over!

Husk å beskytte hodet!

Selv om det ikke er påbudt med hjelm når man skal kjøre på hoverboards, er det veldig lurt å ha på seg en hjelm når man ferdes i trafikken. Selv om du kjører på fortauet, kan det fort skje en ulykke hvor man kolliderer med andre. Leker man hjemme i gaten, er det også mange uoversiktlige veier hvor biler kan komme i høy fart rundt en sving. Da er den beste sikkerheten man har å beskytte hodet sitt.

Lovlig i Norge for alle – med noen begrensninger

Det ble først lov med selvbalanserende kjøretøy i Norge i 2014, men da var det aldersgrense på 16 år. Etter runder i politikken ble det vedtatt at fra 10. april 2018 skal kjøretøy som hoverboard, elektrisk sykkel og liknende klassifiseres som vanlig en sykkel. Samtidig ble også aldersgrensen fjernet, og det er heller ikke påbudt med hjelm. Dette fristiller både barn, ungdom og voksne til å ha litt friere tøyler og kunne ha det litt moro i hverdagen! Det er likevel noen begrensninger, og i all hovedsak er det samme regler som ved vanlig sykkel, og noen marginer for maksimal størrelse og hvor høy effekt kjøretøyet kan ha. På natten må hoverboard ha rødt lys, synlig fra 300 meter. Begrensning på fart er 20 km per time. For elektrisk sykkel er grensen 25 kilometer per time. For å sjekke det nyeste og oppdaterte regelverket anbefaler vi å sjekke Statens vegvesen sine nettsider.